Onur Apart / 2022-07-30

Filozofların şehri Milet…

Aydın’in Didim İlçesi Balat köyü yakınında bulunan kent, limanı Büyük Menderes tarafından doldurulduğu için denizden yaklaşık 10 km içeride ve Kutsal Yol üzerinde bulunur. Hitit Dönemi’nde Milavanda ismini taşıyan Milet, ızgara planı, Hipodamos yönteminin uygulandığı (geniş caddelerin dar sokakları kestiği) ilk kenttir. İonya’nın başkenti, antik çağın kültür merkezi konumundaki Miletos; birçok ünlü felsefeci, mimar, bilginin doğduğu yerleşimdir. Tarihin gerçek anlamdaki ilk filozofu kabul edilen Thales ve onun devamında, Anaksimenes ve Anaksimandros ortaya çıkmıştır. Ticaret sayesinde Fenike ve Mısır kültürleriyle etkileşim halinde olmuştur. Athena Tapınağı, stadion, buleterion ve gymnasion gezinizde görülebilir yerler arasındadır. Şehrin çarşısı agoranın kapısı bugün Berlin Pergamon Museum’da sergienmektedir.